vrijdag 9 juli 2010

Het 10e couplet

Met aanstaande zondag in het vooruitzicht, is het wel gek om eerst te zingen dat we de Koning van Hispanië altijd geëerd hebben en vervolgens nog 90 minuten tegen hen te moeten voetjeballen....

Maar, het Wilhelmus is niet voor niets een geuzenlied, een lofzang of whatever op Willem van Oranje die 'vocht' tegen de Spaanse overheersing. Want wat staat er in het 10e couplet:

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.


Kijk, now we are talking.....