vrijdag 1 mei 2009

Geef Dordt zijn postkantoor terug!

Tijdens de sloopwoede cq. urbane, megalomane, a-visionaire vernieuwingsdrang van de jaren 70 is het oude postkantoor aan het Bagijnhof ten prooi gevallen aan de slopershamer. Ik heb nog vage beelden in mijn geheugen van dit gebouw. Maar meer nog aan de opening van de lelijke gebouwen van de C&A en HEMA (wordt nu ook weer half gesloopt) die er voor in de plaats kwamen (er werden toen petjes van boven naar beneden gegooid) maar dat terzijde... Vele Dordtenaren vinden het nog steeds erg jammer, zonde, schandelijk en overbodig dat dit markante gebouw met zijn twee torentjes gesloopt is en vervangen is door de grijze kolos een paar honder meter verderop die ook weer op de nominatie staat om geamoveerd gerenoveerd te worden.

Bagijnhof in 1900

Bagijnhof in 2007
Foto's van mijn site: Dordrecht in Heden en Verleden
Jaap Bouwman, bekend journalist van De Dordtenaar (Dordt Eigendaardig) en webmaster van het inactieve Dordt.nl, is een website gestart om een oud idee van Theun Okkerse (een kunstenaar) nieuw leven in te blazen. Het idee is om de schaduw van het oude postkantoor terug te laten komen in de bestrating van het te vernieuwen Bagijnhof. Ik zou zeggen doen! Een geweldig idee dat nog een beetje van het vergeten, gesloopte Dordt kan doen terugkeren. Dus als u ook even de petitie tekent op de site !?!